Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми Слобода на медиуми

ЗНМ: Да се поништи конкурсот за нови членови во Надзорниот одбор на МРТ


Иницијативата „Викенд на дијалог – новинари против предрасудите“, смета дека ма...


Новинарот на „360 степени“ Зоран Јовановски – за најдобра новинарска сторија, ф...


„Нови техники на снимање, етика и професионално однесување во работата на снимателите&ldquo...


Новинарите не треба и не смеат да бидат напаѓани поради нивната професија. Правосудните органи мо...


Здружението на новинарите на Македонија и Советот за етика во медиумите на Македонија во соработк...


Новинарите се суштински дел од темелите на секое демократско општество и тие честопати се соочува...


Здружението на новинарите на Македонија, Советот за етика во медиумите на Македонија, Самостојнио...


Медиумското образование е исклучително важно, имајќи предвид дека медиумите и информативната писм...


Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и ХЕРА – Асоцијацијата за здравствена едукаци...