ТВ Програма

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

забвна емисија

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:15

Б со точка

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:50

Афера

сериски филм

7:00

Македонија Денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контаркна програма во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:00

Трилинг

политичка емисија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:50

Афера

сериски филм

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна програма

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

Тајни на војната

игран филм

22:00

Дневник 22

22:50

Афера

сериски филм