ТВ Програма

7:00

Народна музика

7:30

Очи в очи

контактна емисија во живо

8:00

Македонија денес

контака емисија во живо

9:00

Топ шоп

9:30

Македонија Денес

контактна емисија во живо

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во Тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:30

Дневник 17

17:45

Столици

квиз

18:15

Прашање на чест

сериски филм

19:15

Вип за еден ден

забвна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Спортски вести

23:00

Б со точка

забавна емисија, реприза

7:00

Народна музика

7:30

Очи в очи

контактна емисија во живо

8:00

Македонија денес

контактна емисија живо

9:00

Топ шоп

9:30

Македонија денес

контактна емисија во живо

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Столици

квиз

18:15

Прашање на чест

сериски филм

19:15

Фактор 24

магазин, реприза

20:00

Дневник 20

20:35

Спортски вести

20:45

24 анализа

дебатна емисиј во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Спортски вести

23:00

Живот со стил

забавна емисија

7:00

Народна музика

7:30

Очи в очи

контактна емисија реприза

8:00

Македонија Денес

контактна емисија во живо

9:00

Топ шоп

9:30

Македонија денес

контактна емисија во живо

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ Шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:05

Столици

квиз

18:35

Прашање на чест

сериски филм

19:15

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:30

Реј Донован

сериски филм

23:15

Астрорум

забавна емисија, реприза