ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:30

Топ шоп

10:30

Детски фестивал

11:30

Гласна куќа

забавна емисија

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:35

Астрорум

забаввна емисија

13:10

Трилинг

дебатна емисија, реприза

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

15:00

Формула 1

трки, пренос

17:00

Дневник 17

17:45

Спортски вести

18:00

Едно тајно лето

игран филм

19:30

Гласна куќа

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

21:00

Реј Донован

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Афера

игран филм

23:30

Фајтинг спирит

ММ 1 борби - пренос

7:00

Народна музика

7:45

Забавна музика

8:15

Очи в очи

контактна емисија, реприза

9:15

Топ шоп

9:40

Вип на еден ден

забавна емисија, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Трилинг

дебатна емисија, реприза

16:00

Очи в очи

контакна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Гранд хотел

сериски филм

18:30

Патот до успехот

забавна емисија

19:15

Ај не замарај

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Клупски живот

игран филм

7:00

Народна музика

7:45

Забавна музика

8:30

Очи в очи

контактна емисија, реприза

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

забавна емисисија

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна прграма

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Гранд хотел

сериски филм

19:15

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Криминали на умот

игран филм

7:00

Очи в очи

контактна емисија, реприза

7:50

Народна музика

8:30

Забавна музика

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна емисија

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Спортски вести

18:00

Гранд хотел

сериски филм

18:30

Ај не замарај!

хумористична серија

19:15

Ај не замарај!

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Ранчот на надежта

игран филм

7:00

Очи в очи

контактна емисија, реприза

7:50

Народна музика

8:30

Забавна музика

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија

10:15

Фактор здравје

контактна програма во живо

11:30

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна емисија

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

Спортски вести

18:00

Гранд хотел

сериски филм

18:30

Ај не замарај

хумористична серија

19:15

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Тале - темната страна

игран филм

7:00

Очи в очи

контактна програма, реприза

7:50

Народна музика

дебатна емисија, реприза

8:30

Забавна музика

дебатна емисија, реприза

9:15

Топ шоп

9:40

ВИП на еден ден

забавна емисија

10:15

Фактор здравје

контакнта емисија во живо

11:00

Во тек

контакна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна емисија

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Гранд хотел

сериски филм

18:30

Ај не замарај

хумористична серија

19:00

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Опасно изолирање

игран филм