ТВ Програма

7:00

Забавна музика

8:00

Народна музика

9:10

Топ шоп

9:30

Си До

детски фестивал

10:30

Нема љутиш

забавна емисија

11:00

Откриени тајни

забавна емисија, реприза

11:30

Светот на дланка

документарна програма

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Празни муабети

забавна емисија, реприза

13:00

Астрорум

забавна емисија, реприза

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:35

24 Отворено

дсебатна емисија, реприза

16:00

Вести

16:15

Ај не замарај!

хумористична серија, реприза

17:00

Дневник 17

17:45

Во тек

контактна емисија во живо

19:00

Патот до успехот

забавна програма, реприза

20:00

Дневник 20

21:00

Живот со стил

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Народна музика

8:30

Откриени тајни

забавна емисија

9:00

Нема љутиш

забавна емисија

9:30

Топ шоп

10:00

Игран филм

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:35

24 анализа

дебатна емисија

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:30

Живот со стил

забавна емисија, реприза

16:00

Вести

16:20

Ај не замарај

хумористична серија, реприза

17:00

Дневник

17:45

Во тек

контактна емисија во живо

19:00

Трилинг

магазин

20:00

Дневник 20

20:45

Флексија

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија денес

утринска програма во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

24 анализа - Отворено студио

20:00

Дневник 20

20:45

Столици

квиз

21:10

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:45

Патот до успехот

забавна емисија

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија денес

утринска програма во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

забавна емисисија

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Столчиња

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

24 анализа - Отворено студио

20:00

Дневник 20

20:45

Столици

квиз

21:10

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:45

Вип на еден ден

забавна емисија

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија денес

утринска програма во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

17:45

24 анализа - Отворено студио

20:00

Дневник 20

20:40

Столици

квиз

21:05

Женски рај

сериски филм

21:45

Ај не замарај

хумористична серија

22:00

Дневник 22

22:45

Флексија

забавна емисија

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија Денес

утринска програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна програма во живо

11:30

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

24 анализа - Отворено студио

20:00

Дневник 20

20:35

Спортски вести

20:45

Столици

квиз

21:05

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:45

Трилинг

политичка емисија, реприза

23:20

Женски рај

сериски филм

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контактна програма во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

17:45

24 анализа - Отворено студио

20:00

Дневник 20

20:45

Столици

квиз

21:10

Женски рај

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:45

ВИП на еден ден

забавна емисија

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза