ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:15

Топ шоп

9:30

Детски фестивал

10:30

Нема љутиш

забавна емисија

11:00

Откриени тајни

дебатна емисија, реприза

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:40

Документарна емисија

13:00

Астрорум

забавна емисија, реприза

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна програма

16:10

Формула 1

квалификации, пренос

17:00

Дневник 17

17:45

Спортски вести

18:00

Вистинскиот писател

игран филм

19:30

Гласна куќа

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

21:00

Реј Донован

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Афера

сериски филм

23:30

Живот со стил

забавна емисија, реприза

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:30

Топ шоп

10:30

Детски фестивал

11:30

Гласна куќа

забавна емисија

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:35

Астрорум

забаввна емисија

13:10

Трилинг

дебатна емисија, реприза

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

15:00

Формула 1

трки, пренос

17:00

Дневник 17

17:45

Спортски вести

18:00

7 работи пред да наполнам 30

игран филм

19:30

Гласна куќа

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

21:00

Реј Донован

сериски филм

22:00

Дневник 22

22:30

Афера

сериски филм

23:30

Фајтинг спирит

ММ 1 борби - пренос

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна програма

16:00

Очи в очи

контакна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

24 анализа

дебатна емисија во живо

20:00

Дневник 20

20:45

Ѕвезда во карантин

сериски филм

21:15

Ај не замарај

хумористична серија

22:00

Дневник 22

22:30

Патот до успехот

забавна емисија

7:00

Очи в очи

контактна емисија, реприза

8:15

Народна музика

8:45

Забавна музика

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

забавна емисисија

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:30

Топ шоп

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

24 анализа

дебатна емисија во живо

20:00

Дневник 20

20:45

Ѕвезда во карантин

сериски филм

21:15

Ај не замарај

хумористична серија

22:00

Дневник 22

22:30

Игран филм

7:00

Очи в очи

контактна емисија, реприза

8:00

Народна музика

8:45

Забавна музика

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

забавна емисија

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Документарна емисија

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Документарна програма

18:00

24 анализа

дебатна емисија во живо

20:00

Дневник 20

20:45

Ѕвезда во карантин

сериски филм

21:15

Ај не замарај!

хумористична серија

22:00

Дневник 22

22:30

Игран филм