ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:30

Мозаик

забавна емисија, реприза

10:00

Топ шоп

10:30

Нема љутиш

забавна емисија

11:00

Откриени тајни

забавна емисија, реприза

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Празни муабети

забавна емисија, реприза

13:00

Астрорум

забавна емисија, реприза

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:35

24 Отворено

дсебатна емисија, реприза

16:00

Вести

16:15

Документарна емисија

17:00

Дневник 17

18:00

Ај не замарај!

хумористична серија, реприза

19:00

Патот до успехот

забавна емисија, реприза

20:00

Дневник 20

21:00

Живот со стил

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Реј Донован

сериски филм

7:00

Народна музика

8:30

Откриени тајни

забавна емисија

9:00

Нема љутиш

забавна емисија

9:30

Топ шоп

10:00

Мозаик

забавна емисија

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:35

24 анализа

дебатна емисија, реприза

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:30

Живот со стил

забавна емисија, реприза

15:30

Камелеон

концерт

17:00

Дневник

18:00

Ај не замарај!

хумористична серија, рприза

19:00

Трилинг

магазин

20:00

Дневник 20

20:45

Флексија

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Реј Донован

сериски филм

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контакна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз, реприза

18:30

Гранд хотел

сериски филм

19:15

Документарна емисија

забавна емисија, реприза

20:00

Дневник 20

20:45

24 Тренд анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:45

Патот до успехот

забавна емисија

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

забавна емисисија

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Столчиња

квиз, реприза

16:00

Концерт

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Гранд хотел

сериски филм

19:00

Ај не замарај!

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

24 Отворено

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:45

Вип на еден ден

забавна емисија

7:00

Македонија денес

утринска програма

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

сериски филм, реприза

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

забвна емисија

18:00

Столици

квиз

18:30

Гранд хотел

сериски филм

19:20

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:45

Флексија

забавна емисија

7:00

Македонија Денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контаркна програма во живо

11:30

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Гранд хотел

сериски филм

20:00

Дневник 20

20:35

Спортски вести

20:45

24 анализа

дебатна емисија во живо

22:00

Дневник 22

22:45

Трилинг

политичка емисија, реприза

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контактна програма во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Гранд хотел

сериски филм

19:20

Астрорум

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

Коментар

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:45

ВИП на еден ден

забавна емисија