ТВ Програма

7:00

Очи в очи

контактна програма, реприза

8:00

Народна музика

8:30

Забавна музика

9:50

Документарна програма

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:15

Вип за еден ден

забвна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

Прашање на често

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:15

Б со точка

забавна емисија, реприза

7:00

Очи в очи

контактна програма, реприза

8:00

Народна музика

8:30

Забавна музика

9:50

Документарна програма

10:15

Фактор здравје

контаркна програма во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Прашање на чест

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:20

Живот со стил

забавна емисија

7:00

Очи в очи

контактна програма, реприза

8:00

Народна музика

8:30

Забавна музика

9:50

Документарна програма

10:15

Фактор здравје

контактна програма во живо

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

16:15

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Прашање на чест

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:15

Реј Донован

сериски филм