ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

10:15

Топ шоп

10:30

Свеќичката Оги

цртан филм

10:40

Моето дете

детска емисија

11:00

Нема љутиш

11:20

Откриени тајни

11:50

Радио Слободна Европа

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

Фактор магазин

реприза

13:00

Автоплус

емисија за автомобилизам

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:30

Патуваме - сонуваме - Египет 2 дел

документарна емисија

15:30

Светот на дланка

документарна емисија

16:00

Вести

пренос

16:15

Вип на еден ден

забавна емисија

17:15

Дневник 17

18:15

Фан Пит

забавна емисија

18:30

Светот на дланка

документарна програма

19:15

Астрорум

20:00

Дневник 20

20:45

Б со точка

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:45

Живот со стил

забавна емисија

7:00

Народна музика

7:30

Забавна музика

8:00

Игран филм

9:45

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Патот до успехот

забавна емисија

19:30

Светот на дланка

документарна програма

20:00

Дневник 20

21:00

Прашање на чест

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:15

Патот до успехот

забавна емисија, реприза

7:00

Народна музика

7:30

Забавна музика

8:00

Игран филм

9:45

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

21:00

Прашање на чест

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:15

Фан Пит

забавна емисија

7:00

Народна музика

7:30

Забавна музика

8:00

Игран филм

9:45

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:15

Вип за еден ден

забвна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

Прашање на чест

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:15

Б со точка

забавна емисија, реприза

7:00

Народна музика

7:30

Забавна музика

8:00

Игран филм

9:45

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контаркна програма во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Прашање на чест

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:15

Живот со стил

забавна емисија

7:00

Народна музика

7:30

Забавна музика

8:00

Игран филм

9:45

Топ шоп

10:15

Фактор здравје

контактна програма

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:15

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Столици

квиз

19:20

Мамини синови

хумористична серија

20:00

Дневник 20

21:00

Прашање на чест

сериски филм

22:45

Дневник 22

23:15

Астрорум

забавна емисија