ТВ Програма

7:00

Народна музика

8:00

Забавна музика

9:15

Топ шоп

10:00

Мозаик

забавна емисија

12:00

Вести

12:10

Топ шоп

12:30

24 анализа

дебатна емисија, реприза

13:30

Документарна програма

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

14:30

Радио Слободна Европа

14:45

Живот со стил

забавна емисија, реприза

16:00

Вести

16:15

Гласна куќа

детска серија

17:00

Дневник 17

18:00

Фан пит

забавна емисија

18:30

Ај не замарај!

хумористична серија

19:00

Трилинг

магазин

20:00

Дневник 20

20:45

Флексија

забавна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:15

Топ шоп

14:00

Вести

14:15

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

19:15

Гласна куќа

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

Мрачен порив

игран филм

22:30

Дневник 22

23:00

Патот до успехот

забавна емисија, реприза

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:30

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:30

Топ шоп

15:00

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

19:20

Ај не замарај!

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:30

Спортски вести

20:45

24 Отворено

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

ВИП на еден ден

забавна емисија, реприза

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна емисија

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна емисија во живо

17:00

Дневник 17

забвна емисија

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

19:20

Ај не замарај

хумористична серија

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Флексија

забавна емисија

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија Денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контаркна програма во живо

11:00

Во тек

контактна емисија во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна емисија во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

20:00

Дневник 20

20:45

24 анализа

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

Трилинг

политичка емисија, реприза

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза

7:00

Македонија денес

контактна програма во живо

9:35

Топ шоп

10:00

Вести

10:15

Фактор здравје

контактна програма

11:00

Во тек

контактна програма во живо

12:00

Вести

12:15

Топ шоп

12:30

Во тек

контактна програма во живо

14:00

Вести

14:10

Топ шоп

15:00

Вести

15:15

Столици

квиз, реприза

16:00

Очи в очи

контактна програма во живо

17:00

Дневник 17

18:00

Столици

квиз

18:30

Женски рај

сериски филм

19:20

Астрорум

забавна емисија

20:00

Дневник 20

20:45

Коментар

дебатна емисија

22:00

Дневник 22

22:30

ВИП на еден ден

забавна емисија

23:20

Женски рај

сериски филм, реприза