Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии

„Фестивал на дувачки оркестри - Пехчево и етно саем пехчевски Павловден“


Гостин: Сања Аџаип Величковска, професор по комуникација


Гостин: д-р Ирина Сотирова Бухова-спец. интернист


Уште една шанса од УНЕСКО за Охрид. За седум месеци локалната и централната власт треба да најдат...