Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии Емисии

Гостување на Душан Томшиќ


Мораториум на извршувањата, да престане блокирањето на трансакциските сметки на граѓаните, кривич...


Втора недела штрајк во образованието, еден од најзначајните и најмасивни штрајкови.

Гости...