Економија Економија Економија Економија Економија Економија Економија Економија Економија Економија

Ребалансот во Собрание, се чекаат парите за мерките за олеснување на влијан...


455 600 лица во земјата живеат во сиромаштија, што е 21,9% од вкупното население. Овие најнови по...


Наставниците со хронична болест да работат од дома, а на сите вработени во наставата со физичко п...


нов  пад на индустриското производство. Во септември годинава во однос на истиот месец лани ...


Ребалансот на Буџетот за 2020 година, кој е втор годинава, поради корона-кризата, веќе е на плена...


Македонските граѓаните во банките во земјава чуваат 418,644 милиони денари. Поголемиот дел од деп...


Исплатата на по триесет илјади евра е законска обврска на Фондот за осигурување на депозити и ште...


Ребалансот на буџетот за 2020 година стигна на пленарна седница. Според деловниот, пленарната рас...


Дополнетиот предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 202...


Со ребаланост на буџетот,Ввладата ќе издвои 54 милиони денари за награда на сите здравствени рабо...