ЗНМ и Мисијата на ОБСЕ во Скопје одржаа летен камп за млади новинари во Охрид

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје од 13-ти до 16-ти јули 2022 година одржаа летен камп за млади новинари во Охрид.

Целта на едукативната обука е преку дружење и размена на искуства и вештини да придонесе кон градење на капацитетите и унапредување на професионалните стандарди на младите новинари во редакциите. Клучен акцент беше даден и на подобрувањето на соработката на младите новинари со своите поискусни колеги во редакциите, како и потребата од континуирано новинарско формално и неформално образование.