Земјоделците да ја слушаат науката ако сакаат успешно производство

ЗЕмјоделците да ја слушаат науката ако сакаат успешно производство. Потребно е универзитетите да го покажат патот и да ги мотивираат земјоделците да ги користат новите технологии. Тоа е темата на денешното советување Агро наука и пракса што денес се одржува на штипскиот универзитет. Учесниците сметаат дека земјоделците се повеќе стануваат свесни дека само со напуштање на традиционалното производство ќе имаат иднина, затоа и секоја година одбираат теми што може да предизвикаат интерес кај нив.