Земјата на Чато

Во земјата на Апачи, Чато го застрелува локалниот шериф во самоодбрана и станува мета на поранешни конфедерации, кои ја силуваат неговата сопруга и ја оставаат затворенакако мамка за да го заробат. Откако ја ослободува, Чато ги користи своите супериорни вештини за да го намами секој од од силувачите во смрт.