Затворен

На затвореникот Френк Леоне му остануваат уште шест месеци од казната, но е префрлен од затвор со минимална безбедност во затвор со максимална безбедност од страна на одмазднички управник.