Вулкан

Во подножјето на вулканот Исканул во Гватемала, 17 годишната Марија се соочува со договорен брак од страна на нејзините родители. Идниот избраник мора да работи во градот за да се покае како достоен зет. Марија е принудена да се соочи со желба на родители наспроти нејзините желби.