Време на штедење, време на расфрлање со прослави

Ова е време на штедење, но само декларативно- продолжуваат богатите прослави, еднакво како што нема намалување на администрацијата, ниту пак на привилегиите на функционерите. Сунаи Сабриовски за прославата за азбуката на албанскит јазик, тешка 60.000 евра.