Во првото полугодие - раст на кредитите и на депозитит

Првото економско полугодие заврши со раст на кредитите и на депозитите. Од НБМ соопштија дека на годишно ниво, во јуни е регисртран пораст на депозитите за 6,8% а на кредитите за 5,1%.

На крајот од јуни вкупната кредитна изложеност на банките изнесува 6 милијарди евра додека депозитната база е во износ од 7,2 милијарди евра.