Во Брисел во тек е скрининг на законодавството

Во Охрид и Скопје се цртаат линиите на Балканот како дел од геостратегијата на ЕУ и САД, а во Брисел набљудување што треба Македонија да направи за да стигне до стандардите не ЕУ.