Улична уметност во Скопје

Уметноста е забележан момент. Смрзната слика која мигот го отсликува, поставен како растојание меѓу двете најкратки точки на еден нечуен здив!

Задачата на уличните артисти е да го отсликаат на духовит начин она што најмногу го допира општеството: човековата смеа и бес, мудрост и глупост, зрелост и лудост, емпатичност и суета, моќ и немоќ, љубов и омраза!

Низ уличната уметност, уличните живи статуи, а и не само низ неа и не само и останатите улични забавувачи се трудат колку што можат повеќе да помогнат секому.