Трилинг - Сите државни институции се под контрола на власта

Академик Таки Фити, историчарот проф. Димитар Љоровски член на Македонско-бугарската историска комисија и Павле Трајанов претседател на Демократскиот сојуз, соговорници во најновото издание на Трилинг: