Трилинг - Кој е виновен за застарувањето на одредени предмети?

„Застарувањето на одредени предмети не секогаш е по вина на судот. Судскиот совет во изминатиот период има детектирано многу причини кои придонесуваат до одовлекување на постапката“ - вели претседателката на Судскиот совет.

Дамева одговори на прашањето дали чувствува одговорност за ниската доверба во македонското правосудство:

Во Трилинг ќе се разговара и на тема дијалогот Белград - Приштина.

„Мислам дека предлогот на ЕУ не е најдоброто решение“ - вели Газмир Раци, поранешен член на групата за дијалог.

По повод враќањето на култната манифестација насловена „Глумците пеат“ во Трилинг разговараме и со Маја Бабиќ.