Трилинг: Како до ефикасен и рационален владин кабинет?

Професорот Борче Давитковски во најновото издание на „Трилинг“ изјави дека никој од владините претставници не кажува како ќе се вратат долговите и дека Македонија е презадолжена држава.

Андреј Божиновски, асистент докторант на Правниот факултет во Загреб гостува во „Трилинг“ и вели дека казнените постапки, како што вели „со сите нишани“, во просек се водат две години.

Колку инфлацијата ги јаде платите, одговара проф.д-р Димитар Николоски од Економскиот факултет во Прилеп.