Тотален отповик

Во 2084 година, Марс е колонизиран свет под тиранскиот режим на Вилос Кохаген, кој го контролира ископувањето на вредна турбиниумска руда. На Земјата, градежниот работник Даглас Квејд доживува повторливи соништа за Марс и мистериозна жена. Заинтригиран, тој ја посетува Rekall, компанија која вградува реални лажни спомени и избира еден сет на Марс (со сино небо) каде што е таен агент на Марс. Сепак, пред да се заврши имплантот, Квејд се измачува, мислејќи дека е таен агент. Верувајќи дека „Агенцијата“ на Кохаген ги потиснала сеќавањата на Квејд, вработените во Рекал ги бришат доказите за посетата на Квејд и го испраќаат дома.