Тема на “Неделен микс“: Кои се аспирациите на младите и како да ги остварат?

Емпатија, солидарност, пријателство, овие вредности и каратекрни црти треба да се всадат кај децата уште од рана возраст за да прераснат во силни и ментално здрави личности - вели професорката Татјана Стојановска Иванова во новото издание на емисијата Неделен микс.