Светска банка: 18 проценти од граѓаните живеат во сиромаштија

18 проценти од граѓаните живеат во сиромаштија, а продуктивноста на работната сила е најниска во регионот, ова го нотира Светската банка во извештајот „Дијагностика на трговската конкурентност и ефективноста на државната помош во Северна Македонија“.