Судскиот совет в понеделник ќе избира нов претседател

Судскиот совет на Република Северна Македонија на 5 декемеври, в понеделник ќе одржи седница за избор на нов претседател.

Судскиот совет, денеска требаше да ги одржи 420, и 421. седница, но на почетокот Павлина Црвенковска поднесе неотповиклива оставка од позицијата претседател на Судски совет.

Од Судскиот совет соопштуваат дека денешните две седници се одложени и дополнително ќе известат за терминот за нивно одржување, а дека на 5 декември в понеделник е закажана седница на Судскиот совет со две точки на дневен ред, меѓу кои констатирање на престанок на мандатот на претседателот на Судски совет и избор на претседател на Судски совет на РСМ.

Црвенковска на функцијата претседател на Судскиот совет беше избрана на 28 април 2021 година, согласно новиот Закон за судски совет, согласно кој изборот се врши од членовите на советот со право на глас кои се избрани од Собранието, со мандат од две години, без право на реизбор. Таа е избрана за член на Судскиот совет од Собранието во декември 2020 година.

 

Судскиот совет го сочинуваат 15 члена, од кои осум се избираат од редовите на судиите, тројца избира Собранието и двајца членови, на предлог на Претседателот на државата. Членови без право на глас се и претседателот на Врховниот суд и министерот за правда. Тие се избираат со мандат од шест години, со право на уште еден реизбор.