Судскиот совет расправа дали имало судир на интереси во работата на поранешната претседателка Весна Дамева

Остра дебата. Меѓусебни обвинувања  на седницата на Судскиот совет каде се  проверува  дали имало судир на интереси во работата на поранешната претседателка Весна Дамева.

Поранешните претседателки на советот Црвенковска и Дамева како и другите членови на советот меѓусебно се обвинуваа дали имало судир на интерес и дали Дамева учествувала во постапки за оценување на судии, кои суделе предмети каде оштетен или странка бил нејзиниот сопруг или компанијата на која е генерален директор.