Судот да биде поагилен за прекршоци на дивите автотакси превзоници побараа сообраќајните локални инспектори

Судот да биде поагилен за прекршоци на дивите автотакси превзоници. Вака побараа сообраќајните локални инспектори кои велат дека за одредени прекршоци пред се од индивидуални автотакси превозници кои не се лиценцирани, постапките траат и со години. Во Струмица инспекторите даваа и предлози како поефикасно законско решение.