СТУДИО 10 - Студентска визија за „Расадник“

Проекциите за 99 згради и бетониран простор завршија во историјата на планирањето на просторот во Расадник во општина Киселав вода. На меѓународен конкурс е избран концепт за хумано домување во Расадник. Два од вкупно пет пристигнати труда, освоија еднаков максимален број на поени и рамноправно го поделија првото место, како најдобар одговор на барањето на Општина Кисела Вода за обезбедување на хумано живеење во населбата Расадник. Студентите од Архитектонскиот факултет во Скопје, со свои визии за тоа како би требало да се уреди просторот кај Расадник. 

На оваа тема се разговараше со студентките од Архитектонскиот факултет при УКИМ: Верица Ризова, Дијана Стефановиќ, Анастасија Ристеска, Катерина Србиноска, Даниела Василева и Сара Велеска.