Студио 10 - Гостување на Исмет Рамадани и Александар Пандов

Со економијата во централното место во својата програма, новата Влада го има првиот работен ден. За обврските, задачите и очекувањата на новиот владин состав во Студио 10 на ТВ 24 анализираат Исмет Рамадани и Александар Пандов...