Сите општини во земјава во првиот квартал со доспеани, а неплатени обврски во износ од 56,4 милиони евра

Сите општини во земјава во првиот кавртал од годинава пријавеле доспеани а неплатени обврски во износ од 56,4 милиони евра. Две локални самоуправи и град Скопје котираат со долг од околу 9 милиони евра.

Во предворје на највени 250 милиони евра финансиски пакет за општините, даночните експрети препдупредуваат дека локланите власти мора дисциплинирано да ги наплаќаат даноците за да ги намалат обврските.