Шукова: Приорите ќе бидат депониите

Средства што ќе бидат собрани од ќесите ќе бидат дадени на општините - дел од парите ќе се трошат за набвка на контејнери и а дел и за еко кампања. Министерката најави дека приорите во ресорот за животна средина ќе бидат депониите.