Шахот како прва љубов за децата, влијае во развојот на многу способности

Шахот потекнува од Индија, игра што ја сака целиот свет, која извонредно ги развива способностите на децата за забележување, правење стратегии, за развој на мозочните клетки, како ниедна друга. Во Македонија постојат доста талентирани деца кои се обидуваат низ призма на играта да влезат во реалните животни ситуации.