СЕНЗАЦИОНАЛНА НАГРАДНА ИГРА „ИГРАЈ БЕЗ НЕРВОЗИ И МЕРЦЕДЕС ВОЗИ“ НА ЕДИНСТВЕНАТА ЛЕГАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ЗЕМЈАВА - 2win.mk

Видеолотарија Касинос Австрија започнува голема наградна игра „ИГРАЈ БЕЗ НЕРВОЗИ И МЕРЦЕДЕС ВОЗИ“. Наградната игра со 420 вредни стокови и парични награди, ќе биде достапна онлајн преку единствената легална платформа за интернет игри на среќа во земјава- 2win.mk.  

Видеолотарија Касинос Австрија од денес 01.09.2021 започнува сензационална наградна игра „ИГРАЈ БЕЗ НЕРВОЗИ И МЕРЦЕДЕС ВОЗИ“ со 420 вредни стокови и парични награди, преку единствената легална платформа за интернет игри на среќа во земјава-2win.mk и тоа во две категории: видеолотариски игри и за спортско обложување.

Наградната игра ќе трае до 31.01.2022 година, вклучувајќи го и 31.01.2022 година, заклучно до 23.59 часот. Во текот на наградната игра „ИГРАЈ БЕЗ НЕРВОЗИ И МЕРЦЕДЕС ВОЗИ“  ќе се доделат награди во 5 кола на месечно ниво за секоја категорија,  како и главни награди, на крајот на наградната игра, за секоја категорија.

Наградната игра е достапна само за државјани на Република Северна Македонија, кои имаат право на учество во интернет игрите на среќа согласно важечката законска регулатива. Секој учесник во наградната игра може да учествува само по еднаш во секоја категорија и тоа како во месечните извлекувања така и во главните, на крајот на наградната игра. Еден учесник може да освои само една награда во делот на видеолотариските игри и една награда во делот на спортско обложување за секој месец во кој учествува, како и по една во главните извлекувања предвидени во правилата за наградната игра.

При првото пријавување на интернет платформата на 2win.mk по отпочнувањето на наградната игра, на активните регистрирани учесници им се појавува поп ап банер со известување за отпочнување на наградната игра и правилата за неа. Играчите треба да  ги прочитаат правилата за учество во наградната игра и на самиот поп-ап банер да притиснат на копчето “Ги прочитав правилата за наградната игра и се согласувам со истите”, со што ги прифаќаат во целост. При отпочнување на наградната игра, сите активни регистрирани играчи кои ги прифатиле правилата по автоматизам стануваат учесници во неа. Освоените поените на учесникот се пресметуваат од моментот на почетокот на наградната игра. Поените освоени на месечно ниво во секоја категорија, се кумулираат за учество во главните награди на крајот на наградната игра.

Правилата за  наградната игра „ИГРАЈ БЕЗ НЕРВОЗИ И МЕРЦЕДЕС ВОЗИ“ се објавени на играчката платформа 2win.mk.