Семејните лекари најавија штрајк, доколку не се исполнат нивните барања

Претседателот на здружението на лекари по општа медицина Драган Ѓорѓиевски изјави дека ако не се прифатат барањата кои ги имаат: капитационен бод од 90 денари, промена на режимот на лекови и важење на препораките за хронична терапија, да се промени казнената политика, електронско здравство и да се променат буџетите за специјалисти и лаборатории не се исклучува можноста за повторен штрајк.