Седум кутии

Виктор добива необичен предлог, да носи 7 кутии со непозната содржина низ Маркетот број 4, но работите се комплицираат на патот. Правилот е енодставно, донеси ги кутиите или умри,