Седници на Законодавно-правната и на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата

Во Собранието на Република Северна Македонија денеска седници ќе одржат Комисијата за прашања на изборите и именувањата и Законодавно-правната комисија. 

Oдлуката за распишување јавен оглас за назначување претседател и членови на Советот за граѓански надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 34/2023) е на дневниот ред на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. 

Пратениците - членови на оваа комисија ќе расправаат и по Предлог-одлука за изменување на Одлуката за именување претседател и членови на Oдборот за доделување на државната награда „23 Октомври” и за Предлог-одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Oдборот за доделување на државната награда „11 Oктомври". 

Во Собранието денеска Законодавно -правната комисија, како што е најавено, ќе одржи две седници.