Родова еднаквост

Жените и мажите конечно да станат еднакви - нивниот третман во политиката е исклучително важен.

Тоа подразбира и еднакви можности во Собранието - влијание во процедурите  и соодветно место на дневниот ред.Јавната расправа на предлог планот на унапредување на родовата сензитивност е усвоен. Но, она што е исклучително важно е борбата против говор на омраза.

Едно од барањата е и да се обезбеди рамнотежа помеѓу приватниот и професионалниот живот, посебно на пратениците и пратеничките кои имаат деца до 2 години. 

Комисијата се подготвува да формира работна група за реализирање на планот на активности за унапредување на родовата сензитивност за периодот 2022-2024година.