Реорганизација на администрацијата, ќе се намалува бројот на директори и членови на уо

Спојување на неколку институции во една, трансфери на вработени и затворање на агенции, ова се дел од промените со реорганизација на администрацијата.

Министерот за информатичко општество адмирим алити  тврди дека нема да има отпуштање на вработени, но дека ќе има намалување на бројот на директори и на членови на управни одбори.