Реформи во судството – Каде е Македонија на патот кон ЕУ?

Насловен како Нацрт извештај за Поглавјето 23 , за периодот јуни 2018 - март 2019 година, четвртиот извештај изработен од Институтот за европска политика и Хелсиншкиот комитет за човекови права пунктот е ставен на три основи: На правосуството, на борбата против корупцијата и на фундаменталните права.

Говорејќи за правосудтвото и борбата против корупцијата директорката на Институтот за европска политика ќе потврди дека реформите во правосудниот секртор беа високо на агендата на Владата. Во извештајот се потсетува дека Владата на Република Северна Македонија, во ноември 2017 година, ја усвои Стратегијата за реформа на правосудниот сектор од 2017 до 2022 година со Акциски план, а во насока на унапредување на судскиот систем.

Извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права напомена дека со овој, најнов извештај говори за позитивните придобивки, но дека веќе следниот извештај ќе се занимава со ефектитите од овие закони. Пировска се осврна на условите во затворите во Идризово и во Тетово, на ранливите категории и во тој контекст на ЛГБТИ заедницата и на Ромите.