Разговор со Лилјана Поповска член на ИО на Европско женско лоби

Насилството со акцент врз жените во постојан подем, Македонија со најдобра легислатива, недостасува обука.