Разговор со Горан Ѓорѓиевски претседател на Агробизнис комората при Стопанската комора

Како на сето оваа гледаат од прехрамбените компании, ве информираме од разговорот со Горан Ѓорѓиевски претседател на Агробизнис комората при Стопанската комора.