Промоција на второто издание на „Среќата е глагол“ од Стефан Марковски

Во Скопје денеска ќе биде промовирано второто издание на „Среќата е глагол“ од Стефан Марковски.

- По 10 години од првото издание на оваа книга го имаме и второто, изменето издание со содржини кои инкорпорираат сознанија од современата психологија и наука со практични импликации за различни прашања врзани за феноменот среќа, кој секој од нас го доживува различно и по чијшто пат чекори различно. Едно од тие сознанија е и дијаграмот на А. Зузунага, кој индуцира и други шеми во контекст на носењето одлуки, земајќи ги предвид критериумите: професионализам, потреба (на светот), задоволство и платеност, односно страст, мисија, професија, вокација, се наведува во најавата на настанот.