Приватниот или јавниот сектор – што го придвижи растот на платите?

Намален е бројот на вработени кои добиваат плата до 15 илјади денари, а паралено со тоа зголемен е бројот на оние кои добиваат плата поголема од  овој износ. Ова го покажуваат податоците на телевизија 24 добиени од УЈП со Законот за пристап до информации од јавен карактер.

Сепак, и натаму дури 36 отсто од вработените во јануари годинава добиле плата помала од 15 илјади денари, додека пред година и половина овој износ го добиле 45,5 отсто од вработените.

Според  податоците, во јули 2017 година плата помала од 15 илјади денари добивале  247.547 илјади вработени, а во јануари годинава 194.132. Тоа значи дека бројот на вработени кои добивале плата до 15.000 денари е намален за  53.415  и  при тоа нашата анализа покажува дека во најголем дел оваа бројка  се прелеала кон повисоките примања.

Плата до 15.000 денари                         

        Јули 2017 година                   247.547               

        Јануари 2019 година             194.132   

        Разлика                                   - 53.415     

Речиси половина од вработените или  46 отсто - во јануари годинава добиле плата што се движи од  15.000 до 30 илјади денари.  Односно, во јули 2017 година 217.403 луѓе добиле плата во овој износ, а во јануари 2019 година овој износ го добиле 246.474 вработени. Тоа значи дека бројот на вработени кои добиле плата во износ од 15 до 30 илјади е зголемен за 29.071.     

 Плата од 15.000 до 30.000 денари 

        Јули 2017 година                             217.403

        Јануари 2019 година              246.474     

        Разлика                                             + 29.071

Анализата на податоците покажува и дека се зголемил и бројот на вработени кои добиваат плата од 30 до 60 илјади денари. Односно,  во јули 2017 година 57.803 вработени го добивале овој изос, додека во јануари годинава 71.051 вработени го добивале овој износ на плата. Или борјот на вработени кои добиваат плата во износ од 30 до 60 илјади денари се зголемил за 13.248.    

Плата од 30.000 до 60.000 денари 

        Јули 2017 година                             57.803       

        Јануари 2019 година              71.051         

        Разлика                                    13.248

Во земјава само 12.968 вработени добиваат плата поголема од илјада евра, а  нивниот број исто така е зголемен за 2.943 во однос на јули 2017 година кога овој износ го земале 10.025 вработени.

Плата поголема од 60.000

        Јули 2017 година                             10.025                          

        Јануари 2019 година                       12.968  

        Разлика                                                2.943

Но, има вработени кои не добиле плата. Па така во јануари годинава без плата останале 12.968 вработени а во јули 2017 година 10.357...

Не добиле плата

        Јули 2017 година                             10.357

        Јануари 2019 година             12.249       

        Разлика                                               1.892

Во јули 2017 пријавени вработени со полно и скратено работно време изнесувал  543.135, додека во јануари годинава е намален и изнесувал 536.874. На што се должи ваквиот тренд дополнително ќе се анализира. Но отворени се и прашањата дали растот на минималната плата го придвижи растот и на останатите плати, дали зголемувањето на платите е во приватниот или јавниот сектор, и дали стопанството е подготвено за ново зголемување на минималната плата.