Презентирана националната платформа за он-лајн учење, 40 000 ученици кои немаат компјутер, ќе следат настава на телевизија
Foto

Презентирана националната платформа за он-лајн учење, 40 000 ученици кои немаат компјутер, ќе следат настава на телевизија

0 Коментари

Остави коментари