Пресек - „Касни - порасни“

Интересна беше кампањата. Си кажуваа што имаа да си кажат. Се хранеа со кекси, говореа за морал и политика со неморален речник, други пак сакаа да го направат тоа малку поџентламенски, но колку и да сакаш да бидеш џентлмен некаде пак ќе згрешиш.