Прекинати обуките за членовите на избирачките одбори

Прекинати се сите едукации за членовите на избирачките одбори,откако вчера на сила стапија владините превентивни мерки против ширење на корона вирус.

Во избирачките одбори од администрацијата има 500 членови, од кои околу 100 се од здравствените институции, додека од политичките партии, во овие одбори се предложени околу 300 членови.