Последните витези

Командантот Рајден е изненаден кога остарениот благородник Барток го прави наследник на неговото кралство, вазал на корумпираната империја. Кога министерот Геза Мот го тепа Барток затоа што не обезбедил соодветен поткуп, Барток се одмаздува и е изведен на суд каде што ја осудува загубата на честа во империјата. На Рајден му е наредено да го погуби својот господар Барток, чиј клан е распуштен и имотот е поделен. 

По една година Геза, сè уште се плаши од Рајден, бара половина од војниците на неговиот свекор Огист да ја заштитат изградбата на неговиот нов имот и е унапреден во прв советник на императорот. Императорот го прекорува Геза за неговото параноично однесување над Рајден кој е алкохоличар.