Последната авантура на Кактус Кид

Александар Зограф, познатиот карикатурист, открива необичен стрип од периодот на Втората светска војна. Главниот лик на стрипот е Кактус Бата - мал кактус заробен во неговото саксија. Заинтригиран, Зограф тргнува да го истражи животот на творецот на Кактус Бата - малку познатиот уметник Вељко Коцкар.