Поголема едукација на земјоделците за климатските промени, бара Рурална коалиција

Едукација на земјоделците и носење на стратегии за справување со климатските промени.

Ова е пораката што ја упати Рурална коалиција која ја почна  кампањата, климатска акција, бидејќи констатирале дека многу малку земјоделците се информирани како да се превенира и заштити од климатски промени заради кои земјоделското производство е намалено за 6 проценти 

Клучен сегмент се и младите кои мора да во иднина да бидат двигател долготрајни суши, поројни дождови, временски непогоди. Професорот Тимов од  училиштето Димитар Влахов смета дека постојано се држат предавања мегу средношколците

Заради долготрајната суша преку летниот период и естремно високите температури, значително беше намалено земјоделското производство во струмичко ова година.

Рурална коалиција упатува апел до земјоделците  при одгледувањето на производството да не се загадува животната средина, а за заштита да се користат повеќе современи мерки, бидејќи климатсктие промени последниве години се повеќе изразени