Подготвителна седница на РКЕ

Регулаторната комисија за енергетика на подготвителна седница ќе разгледува неколку решенија за утврдување тарифи на водни услуги на општини со помалку од 10.000 жители за регулираниот период од 2019-2021 година. Нa денешната седница треба да бидат утврдени тарифите за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, како и за собирање и одведување на урбани отпадни води.