Петрова: Незаконски се одлуките за вработувања и унапредувања во МФ и согласностите за вработувања во јавниот сектор

Со Пресуди на Вишиот управен суд се поништени како незаконити одлуките на ДИК (кои беа донесени врз основа на барања на Министерот за финансии) со кои ДИК одлучи дека актите за вработувања и унапредувања не се однесуваат на правни, финансиски и кадровски прашања поврзани со организација на изборите и не треба да се потпишуваат со “врзани” потписи на Министерот за финансии и Дополнителниот заменик на министерот, пишува на социјалната мрежа на Фејсбук Елена Петрова, дополнителен заменик министер за финансии.