Отворен ден на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира „Отворен дена на УКИМ“, со цел да ги запознае идните студенти со професорите, студентите, но и да прашаат се што ги интересира за студиските програми.

Студентите ќе имаат можност да прашаат и за можностите за стипендирање, да ги слушнат искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, да дознаат за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности.

Настанот ќе се одржи онлајн преку платформата Microsoft Teams на следниот линк.