Нова политичка партија во земјава

Нова политичка партија во земјава, Централна демократска унија која како политички субјект е веќе присутна на македонското тло каде ќе делува со своите ограноци.

Целта е да го реорганизираат ромскиот народ и да го постават новиот начин на делување и стремење кон решавање на проблемите на граѓаните.