Николовски: Првата фаза од хидросистемот „Злетовица“ во наредните две години целосно ќе се реализира

Хидросистемот „Злетовица“ ќе биде ставен целосно во функција во текот на наредните две години. министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава од својот буџет издвојува вкупно 212 милиони денари и на овој систем ќе се поврзат општините Штип, Карбинци и Лозово, кои не примаат вода за пиење од овој систем. Веќе е распишана тендерска постапка за избор на консултантска куќа, а отварањето на понудите ќе биде на 16 мај.